Lidmaatschap:

  • Het lidmaatschap wordt voor minimaal 1 maand afgesloten.
  • Het opzegtermijn is 1 maand. Je kunt per de 1e of de 15e van de maand opzeggen. De opzegging moet schriftelijk per E-mail worden medegedeeld.
  • Bij meerdere leden uit een gezin geldt een korting van 10%.
  • Een strippenkaart is 4 maanden geldig.

Afzeggen:

  • Wanneer je niet aanwezig kunt zijn op jouw training dien je dit 24 uur van tevoren af te zeggen. Wordt de training later afgezegd dan wordt de training doorberekend. Dit geldt voor alle soorten trainingen. Er wordt nl. een plekje of uur voor jou vrijgehouden, ook worden de trainingen een dag van tevoren voorbereid op basis van de deelnemers.
  • Je kunt je tot 18:00 u op de dag voor de training aanmelden voor een groepstraining via de groepsapp. Daarna wordt de les voorbereid op basis van de deelnemers.
  • In het geval van een maandabonnement kunnen gemiste lessen binnen dezelfde of de daaropvolgende maand worden ingehaald.

Betaling:

  • De rekening van de afgelopen maand wordt in de eerste week van de nieuwe maand per mail verstuurd. Voor het gemak ontvang je ook een betaalverzoekje. We verzoeken u vriendelijk het bedrag binnen 14 dagen over te maken.
  • Wanneer de les niet doorgaat wegens ziekte, vakantie of afwezigheid van de trainer dan worden deze lessen niet in rekening gebracht, ook bij een maandabonnement.
  • Wanneer een lid door ziekte of blessures 3 weken of langer niet kan deelnemen aan de lessen dan wordt het lidmaatschap tijdelijk stilgezet.

Vakanties:

In de vakanties is er les bij voldoende aanwezigheid, tenzij de trainer zelf op vakantie is. Dit wordt van tevoren met de leden afgestemd.